Робоча програма проекту

Проект передбачає:

 1. формальне створення докторських шкіл у 5 університетах, які мають стати освітніми кластерами (ДокХабами), що передбачає затвердження Регламенту (Положення), реструктуризацію існуючих відділів аспірантури, які ведуть набір і здійснюють контроль за окремими освітньо-науковими програмами;
 2. тренінг для викладачів та ознайомлення з  кращими практиками наукової освіти у навчанні загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
 3. розробка і публікація навчальних програм з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки учасниками проекту
 4. залучення аспірантів різних років у пілотне викладання курсів з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки
 5. затвердження урядом України розроблених нормативних документів, які дозволять академічну кредитну мобільність і переведення бюджетних коштів між закладами вищої освіти і науки України;
 6. популяризація і представлення для інших закладів вищої освіти ДокХабів в якості  регіональних центрів підготовки докторів філософії з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки в 5 регіонах;
 7. ліцензування і впровадження 5 міжінституційних освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії (із залученням фахівців з Європейського союзу для співкерівництва аспірантами);
 8. успішна і продуктивна робота проектної групи, підготовка проміжних і фінальних звітів, схвалених EACEA

Очікувані результати:

 1. Розробити, погодити і впровадити Регламенти наукової освіти (для навчальних закладів) і загальнонаціональні нормативні документи із залученням Міністерства освіти і науки України, Кабінету міністрів України, Націоанального агентства з якості освіти), які забезпечать функціональну міжінституційну співпрацю для забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). Зокрема, нормативні документи, які будуть регулювати обмін коштами між бюджетними інституціями вищої освіти і науки (сплату за курси, співкерівництво аспірантами), визнання кредитів академічної кредитної мобільності (національної та міжнародної); підготувати, погодити і провести ліцензування та акредитацію міжінституційних спільних освітньо-наукових програм (PhD).
 2. Створити 5 регіональних ДокХабів, які будуть виконувати функції національних регіональних центрів підготовки докторів філософії; погодити Регламент їхньої діяльності; забезпечити інфраструктуру для відстежування процедур зарахування, контролю успішності аспірантів, процедур якісного наукового керівництва, мобільності, навчальної роботи, дослідницьких результатів і публікацій, запровадити формат змішаного навчання; популяризувати ДокХаби як центрів інтеграції дослідницького середовища зі значною критичною масою дослідників для навчання і дослідницької роботи.
 3. Створити 5 міжінституційних дослідницьких тематичних мереж за такими напрямами: політичні науки, освітня політика, фінанси, інформатика, хімія (біохімія), інтегрованих через регулярну співпрацю в семінарах і через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD), із застосуванням засобів дистанційного навчання, відео конференції, тощо. Кожна з дослідницьких мереж має включати наукових керівників і аспірантів з принаймні двох українських університетів, одного дослідницького інституту і дослідників/викладачів з одного європейського партнерського університету.
 4. Забезпечити інфраструктуру та систему для викладання академічного письма англійською мовою (з урахуванням галузевої специфіки) у кожному ДокХабі, що передбачає ретельно розроблену і апробовану навчальну програму для змішаного навчання (он-лайн завдання і матеріали, систему управління навчанням, спеціальне устаткування для класів), спеціальну підготовку викладачів і відповідні методики навчання. Ефективність навчальної програми має бути підтверджена зовнішнім тестуванням (Cambridge Advanced English) і пристосована для викладання ширшому колу науковців, зацікавлених підвищити свої навички академічного письма (сприяння міжнародним публікаціям). Курси мають також забезпечувати можливість для аспірантів підвищити свій рівень володіння англійською мовою з рівня B2 до C1, що на сьогодні є відкритою можливістю для мовних шкіл в Україні, і допоможе курсам ДокХабів продовжити свою роботу після завершення проекту.
 5. Розробка і пілотне викладання курсів з загальних навичок науковця (науковий менеджмент, наукова презентація, новітні засоби і методи викладання) і спеціальних фахових курсів (три для кожної між інституційної тематичної мережі) у відповідності до стандартів якості Європейського союзу і «Принципів інноваційної наукової освіти».