Цілі проекту

Проект DocHub має на меті пришвидшити впровадження на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ, будуючи сприятливу системну структуру (нормативні документи Міністерства освіти і науки України і регламенти підготовки аспірантів на рівні університетів) і зосереджуючи критичну масу дослідників (через інтеграцію ресурсів і дослідницького потенціалу наукових інститутів Академії наук України з навчальним і дослідницьким потенціалом університетів)  для забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). Впродовж часу проекту міжінституційна співпраця закладів вищої освіти і науки для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії має бути інституціоналізована через створення освітніх кластерів наукової освіти, які будуть зосереджені в  університетських регіональних центрах підготовки докторів філософії (Докторські школи / ДокХаби), які будуть забезпечувати освітню і адміністративну інфраструктуру для якісного викладання, навчання і наукової співпраці в п’яти регіонах України: західний, центральний, східний, південний і південно-східний. Викладання і навчання в кожному ДокХабі буде провадитися як за окремими спеціальностями і галузями, так і для розвитку універсальних навичок дослідника (зокрема: наукова комунікація і презентація, проектний менеджмент, та ін.)

Навчальна програма та окремі тренінги будуть викладатися в форматі змішаного навчання, що дозволить впровадити гнучкі формати навчання і дистанційне навчання, збільшить географію охоплення кожного з регіональних ДокХабів.

Впровадження відповідних нормативних документів і положень учасниками кластерів (та їх погодження в Міністерстві освіти і науки України та інших міністерствах) відкриє можливість реальної міжінституційної співпраці: ліцензування та акредитація спільних освітньо-наукових (PhD) програм з можливістю зарахування кредитів і кредитної мобільності на третьому циклі освіти в Україні, перерахування бюджетних коштів між закладами вищої освіти.